Akcjonariat Baltic Bridge S.A.

Akcjonariusz Liczba akcji Udział procentowy
PJW Holdings Limited 14 460 100 65,99%
Wheel Finance S.A. 2 842 521 12,97%
Free Float 4 610 143 21,04%