Zapraszamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się w stosownych zakładkach.

 

W zakładce “Notowania” znajdą Państwo link, pod którym znajdują się dane dot. aktualnego kursu akcji Spółki, jej kapitalizacji itp.

 

Zakładka “Akcjonariat” przedstawia podmioty, które posiadają więcej niż 5 proc. akcji w kapitale zakładowym Baltic Bridge S.A.

 

Zakładka “Ład korporacyjny” przedstawia:

a. regulaminy funkcjonowania niektórych organów Spółki,

b. statut Spółki,

c. stanowisko Spółki w zakresie wypełniania rekomendacji i zasad, zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

 

Prosimy, by wszelkie pytania dotyczące Spółki kierować na adres: biuro@balticbridge.com.pl.