Szanowni Akcjonariusze,

 

Z końcem września objąłem funkcję Prezesa Zarządu W Investments SA. Zmiany jakie zaistniały w Spółce mają związek z pracami nad nową strategią rozwoju, o której poinformuję Państwa niebawem. Zarząd wraz z pracownikami i współpracownikami firmy analizuje wiele projektów inwestycyjnych i rozważa takie koncepcje dalszego działania firmy, które pozwolą na efektywne wykorzystywanie szans biznesowych na najbardziej interesujących rynkach.

Plan rozwoju zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej, a po jego zaakceptowaniu przez Radę, zostaniecie Państwo poinformowani o przyjętych kierunkach działania.

Jednym z elementów strategii inwestycyjnej jest działanie na wysoce dochodowych rynkach dalekowschodnich – w zakresie komercjalizacji projektów oraz pozyskiwania finansowania. Stąd też m.in. podpisanie dziś listu intencyjnego ze spółką Vedia SA.

Zarząd dochowa wszelkiej staranności w kształtowaniu polityki informacyjnej wobec wszystkich interesariuszy, a w szczególności Akcjonariuszy. Wszelkie istotne informacje Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości niezwłocznie.

 

Z wyrazami szacunku,

Paweł Narożny.