Przedstawicieli mediów zainteresowanych informacjami na temat Baltic Bridge S.A. zapraszamy do kontaktu  pod adresem

biuro@balticbridge.com.pl