Archives for aktualnosci

List do Akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,   Z końcem września objąłem funkcję Prezesa Zarządu W Investments SA. Zmiany jakie zaistniały w Spółce mają związek z pracami nad nową strategią rozwoju, o której poinformuję Państwa niebawem. Zarząd wraz z pracownikami i współpracownikami firmy analizuje wiele projektów inwestycyjnych i rozważa takie koncepcje dalszego działania firmy, które pozwolą na efektywne wykorzystywanie szans biznesowych na najbardziej interesujących rynkach. Plan rozwoju zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej, a po jego zaakceptowaniu przez Radę, zostaniecie Państwo poinformowani o przyjętych kierunkach działania. Jednym z elementów strategii inwestycyjnej jest działanie na wysoce dochodowych rynkach dalekowschodnich – w zakresie komercjalizacji projektów oraz pozyskiwania finansowania. Stąd też m.in. podpisanie dziś listu intencyjnego ze spółką Vedia SA. Zarząd
Read More

Informacja o zmianie zarządzającego funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi

Szanowni Państwo, w związku ze sprzedażą spółki zarządzającej, w dniu 20 maja 2016 roku, FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powierzyło zarządzanie aktywami funduszy WI Inwestycje Rolne FIZ AN, WI Inwestycje Selektywne FIZ AN , WI Vivante FIZ AN, SGB WI Lasy Polskie FIZ AN niezależnemu i niepowiązanemu z Domem Maklerskim W Investments S.A., podmiotowi. Konsekwencją zmiany zarządzającego jest również zmiana nazw funduszy, które od 30 września 2016 r. nie są sygnowane przez W Investments, a z ich nazwy usunięto człon „WI”. Podsumowując  okres, w którym Dom Maklerski był  zarządzającym,  warto  wspomnieć, że do 30 kwietnia 2016 roku wypracowaliśmy ponadprzeciętny wzrost wartości certyfikatów posiadanych przez uczestników funduszy:   WI
Read More

Kolejne udane zakupy SGB WI Lasy Polskie FIZ AN

Pod koniec 2015 roku Zarządzający SGB WI Lasy Polskie FIZ AN sfinalizowali kilka transakcji zakupu lasów. W województwie podkarpackim w zasobach banku funduszu znalazło się w sumie ponad 40 ha dojrzałych zasobów leśnych w trzech miejscowościach. W województwie warmińsko-mazurskim zakupiono 66,63 ha młodego drzewostanu, w województwie wielkopolskim blisko 11 ha boru sosnowego w wieku 37-87 lat. Natomiast w województwie kujawsko-pomorskim SGB WI Lasy Polskie FIZ AN stał się właścicielem dojrzałego lasu mieszanego o areale 7,7 ha. Dzięki tym zakupom w banku zasobów funduszu znajduje się już ponad 675 ha zasobów leśnych. Więcej informacji można znalexc na stronie: www.lp.wi.pl
Read More