Raport bieżący nr 28/2018

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – raporty bieżące i okresowe

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baltic Bridge S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku.

 

Treść:

Zarząd spółki Baltic Bridge S.A. („Spółka”) niniejszym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku.

ZAŁĄCZNIK 1 RB 28_Treść uchwał podjętych przez ZWZ Baltic Bridge SA 29 czerwca 2018

 

 

Zarząd:

Robert Radoszewski  – Prezes Zarządu