Raport bieżący nr 27/2018

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Baltic Bridge S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku.

 

Treść:

Zarząd Baltic Bridge S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Adam Suchta w Warszawie, jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów była spółka pod firmą PJW Holdings Limited z siedzibą w Nikozji posiadająca 14 460 100 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na NWZ. Procentowy udział spółki pod firmą PJW Holding Limited w liczbie głosów na NWZ wynosił 100% zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi 65,99%.

 

Zarząd:

Robert Radoszewski – Prezes Zarządu