Dane teleadresowe spółki

Baltic Bridge S.A.

ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1

00-124 Warszawa

Adres korespondencyjny:

ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1
00-124 Warszawa, Polska
tel.: + 48 22 300 34 05
e-mail: biuro@balticbridge.com.pl

Baltic Bridge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00-124 Warszawa, ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, NIP: 796-006-96-26, REGON: 670821904, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000045531. Kapitał zakładowy: 175 302 112,00 zł wniesiony w całości.