JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RAPORT KWARTALNY
BALTIC BRIDGE S.A.
ZA OKRES 01.01.2018 – 30.09.2018

BB_SF_IIIQ2018_ FF